Kategorie: Tipy na výlety

Za památnými stromy Satalic a Vinoře - vycházka

Chcete se projít za pražskými stromy? Tentokráte přináším vycházku během které uvidíte 19 památných stromů a budete si moci přečíst tři informační tabule.

Základní informace: trasa Satalice - Vinoř, délka 4,9 km, cestou 19 památných stromů, 3 informační tabule.

         Vycházku začínáme u kaple sv. Anny v Satalicích. Jméno obce je odvozeno od staročeského sótat, což znamenalo do někoho strčit nebo udeřit někým o zem. Šlo tedy patrně o ves sótatů -  rváčů. Ke kapli sv. Anny se můžeme dopravit autobusem č. 186 od linky metra B (Černý most, Rajská zahrada) nebo od stanic metra C Letňany  a Střížkov. Vystoupíme na autobusové zastávce Satalická obora.
         Hned spatříme staré památné lípy, které rostou kolem barokní kaple (zde, v unikátní galerii pod číslem 41) + u stromů umístěna informační tabule. Tato malá obdélníková stavba má jednu loď a pochází z roku 1714, pravděpodobně podle návrhu Kiliána Ingnáce Diezenhofera. K založení kaple se váže německy psaná pověst, kterou zaznamenal farář Josef Hlaváček v pamětní knize fary ve Vinoři.  Praví, že za starých dob, to jest pravděpodobně v 16. století, stávala na tomto místě pouze malá kaplička. Satalicemi vedla veřejná cesta, po které jednou projížděla i hraběnka Šporková. Narodilo se jí zde dítě a z vděčnosti ke sv. Anně, kterou v tuto dobu vzývala, dala slib, že tuto malou kapličku rozšíří a vyzdobí. To také splnila. 
         Lípy, které zde dnes rostou, byly vysazeny ve druhé polovině 18. století. V roce 2001 bylo vyhlášeno pět lip za památné. V noci z 30. června na 1. července 2003 došlo k pádu jedné z nich vlivem silného nárazového větru. Příčinou bylo vyhnití spodní části kmene. Po této smutné událost následovala další revize stromů. Ty byly znovu odborně ošetřeny a výška korun byla snížena. Rovněž byly nainstalovány bezpečnostní vazby. V současné době tak můžeme obdivovat 4 lípy - tři z nich jsou druhem lípy velkolisté a jedna je zástupcem lípy srdčité. Jejich obvody kmene jsou v rozmezí 298 - 558 cm a výšku mají kolem 19 metrů. Svojí mohutností krásně dotvářejí zdejší prostředí okolo kapličky.
       Odtud pokračujeme do blízké Satalické obory. Během celé vycházky se budeme držet žluté turistické značky, vyznačené v souvislosti s novou naučnou stezkou, která vede ze Satalic do Vinoře. Už od vstupu do bývalé bažantnice je vidět palouk, jemuž vévodí památné duby (zde, v unikátní galerii pod číslem 63 zde a 77) + u stromů je umístěna informační tabule. Historie zdejší bažantnice sahá až do období hraběte Prokopa Černína. Ten nechal za pomoci významného barokního architekta Františka Maximiliána Kaňky v letech 1750 - 1786 zdejší plochy upravit a zalesnit. Vznikly tak barokní osnovy zámeckého komplexu Vinoř-Satalice-Ctěnice. Měnila se však jejich vnitřní obsahová náplň.
        Od roku 1951 je obora v Satalicích zvláště chráněným územím. Hlavním cílem ochrany je zachování listnatého lesa, zejména starých stromů, jako biotopu vzácných druhů hmyzu. Společně s Vinořským parkem tvoří krajinářsky cenné území. Dominantní dřevinou palouku je mohutný čtyřkmen dubu letního. Ve 110 centimetrech od země má obvod 675 cm. Vyhlášeny za památné stromy jsou i další dva duby, které rostou v jeho blízkosti (obvody kmene 501 a 328 cm). Prostranství dříve sloužilo k výřadu zvěře a slavnostem zámecké společnosti. Pod dubem stával altánek, který zde byl postaven v roce 1953 při příležitosti konání okresních dožínek. A tak se na tomto místě dříve konaly pouťové zábavy a jim podobné akce. Nejmohutnější dub byl vysazen jistě už na počátku 19. století. Jako centrální strom připomíná původní osnovu barokního Černínského panství.            
       Po prohlédnutí statných stromů pokračujeme dále bažantnicí. Alejí starých jírovců se dostaneme do Vinořského parku. Ten byl v roce 1982 vyhlášen jako přírodní rezervace. Procházíme po krásné pěšině, kolem nás jsou porosty starých listnatých stromů. Kromě rozmanité flóry je území rovněž bohaté na živočichy, a tak zde můžeme vidět různé druhy ptactva, ale i chráněné brouky. Rázovitou podobu dotvářejí pískovcové skály, které jsou tvořeny výchozy cernomanských pískovců české křídy. S nadsázkou by se toto údolíčko dalo nazvat „Pražským Kokořínskem".            
         Krajinářský celek opouštíme při vstupu do Vinoře. Od rybníka U Pohánků se dáme doprava ulicí Živanická. Na chvíli se tak vzdálíme od žluté turistické značky. Kroky nás dovedou na Vinořské náměstí, kde mezi kostelem Povýšení svatého Kříže a vinořskou farou roste statná památná lípa (zde, v unikátní galerii pod číslem 21) . Její koruna dosahuje výšky 18 metrů a obvod kmene má 410 centimetrů. Vyhlášena za památný strom byla v roce 1999 a řadí se k jedné z nejkrásnějších lip v Praze. Farní kostel je nejstarší historicky doloženou stavbou v obci. Byl původně románský, postavený v polovině 12. století. Do barokní podoby byl rozšířen v letech 1727 - 1728.            
        Od fary pokračujeme doprava ulicí Velinskou, která nás dovede k vinořskému  hřbitovu, kde se opět potkáme se žlutou turistickou značkou a po ní se dostaneme do Ctěnického háje. V něm hned po pár krocích dorazíme ke statnému dubu, který se může pyšnit titulem „památný strom" stejně jako dalších 10, které tvoří řadu stromů v porostu v ose tohoto háje (zde, v unikátní galerii pod číslem 35) + u stromu je umístěna informační tabule. Pohled na tyto monumentální stromy je nejlepší v době vegetačního klidu. V tomto období je nejvíce patrné, jak tito statní jedinci vystupují nad okolní porost. Skupina dubů byla vyhlášena za památné stromy v roce 2001 a kromě svého vzrůstu mají význam i historický. Byly vysazeny kolem roku 1775 na památku selského povstání v Čechách. Obvody jejich kmenů se pohybují mezi 260 - 431 centimetry a rozložité koruny se zvedají do výšky až 40 metrů. Nesou název „Miranovy duby". Pojmenovány jsou podle vůdčí osobnosti selského povstání Josefa Mirana, který byl po potlačení povstání pověšen na šibenici na louce před karlínskou Invalidovnou dne 29.3.1775. Josef Miran, alias Černý byl rychtář z nedalekých Přezletic. Rodina Černých tam na Samkovském statku hospodařila dlouhá léta. Od roku 1714 to byl Jan Černý, po něm hospodářství přebírá syn Jakub Černý a roku 1760 náš Josef Černý, narozený v polovině prosince 1739. Jméno Miran bylo s největší pravděpodobností jeho přízvisko nebo přezdívka. Zůstaly po něm tři děti - šestiletý Josef, devítiletá Kateřinu a jedenáctiletá Annu. Vdova ho nepřežila dlouho, zemřela počátkem července téhož roku ve věku dvaatřiceti let, nejspíše po porodu.            
          Nyní můžeme pokračovat hájem až do Ctěnic, kde se nachází zámecký areál. Tam lze navštívit zámek, park nebo velkou expozici historických kočárů. V blízkosti je zastávka autobusu č. 302, který nás může dovést třeba na konečnou metra linky C Letňany.  
         Po procházce budete mít v nohách příjemných pět kilometrů a jistě spoustu zážitků o, kterých se nezapomeňte podělit právě na těchto stránkách.    

Orientační plánek cesty:

   

    

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Novinky

Písničky o stromech - přidány nové

Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Tip na originální dárek - kniha Pozoruhodné stromy Prahy

Právě vyšla kniha přibližující příběhy památných a významných stromů Prahy. Najdete v ní mnoho tipů kam vyrazit do pražské přírody vč. nejkrásnějších vycházek za pražskými stromy. Knihu můžete získat v distribuční síti knihkupectví či přes tento web. Příjemné čtení!

Uživatel

Anketa

Máte na území vaší obce/městské části památný strom nebo jejich skupinu?
Počet hlasů: 100

TOPlist