Kategorie: Tipy na výlety

Za památnými stromy Kamýku a Hodkoviček - vycházka

Vydejte se poznat památné stromy lesního komplexu Kamýk a v malebném údolí Zátišského potoka v Hodkovičkách můžete projít pod alejí 12 dubů letních.

Základní informace: trasa Kamýk - Hodkovičky, délka 5,3 km, cestou 14 památných stromů, 1 informační tabule 

     Vycházku začínáme na autobusové zastávce MHD Přírodní, kam nás dovezou linky 117 a 215 od metra C Kačerov nebo 197 a 198 od metra B Smíchovské nádraží. Vyrážíme ulicí Přírodní, která nese název snad podle prostředí ve svém okolí, až na křižovatku s komunikací K Lesu, kterou pokračujeme vlevo. Jakmile přijdeme k základní škole, odbočíme doleva. Asfaltovou cestou procházíme kolem přírodní památky V Hrobech, která byla vyhlášena v roce 1988. Jde o bývalou pastvinu, jejíž stráň je orientována severozápadně. Během několika staletí se na ní vyvinul specifický rostlinný pokryv s řadou významných a chráněných druhů rostlin jako je koniklec luční český nebo růže galská. Mimo další teplomilnou vegetaci se zde vyskytují i přírodovědecky důležití drobní živočichové.
    Přicházíme na okraj lesního porostu Kamýk, kde nás vítá statný památný dub (zde, v unikátní galerii pod číslem 72). Jeho rozložitá koruna ční do výšky 22 m. Svojí šířkou zasahuje nad přístupovou cestu a vytváří tak bránu do zmíněného lesního porostu. Kmen, který má obvod 355 cm, je mírně ohnutý a ve výšce dvou metrů se rozděluje na dvě mohutné větve. Jedna směřuje spíše nahoru a druhá vede ještě kus vodorovně, a pak se také zdvihá směrem k nebi. Dub je stromem hraničním a jako mladý ještě pamatuje holé stráně, které byly všude kolem do roku 1900, kdy bylo přikročeno k výsadbě lesa na zdejších obecních pozemcích. Byly tam tehdy vysázeny akáty, borovice a břízy vypěstované v obecní školce V Potočkách. Ve výsadbě bylo pokračováno v roce 1912, sazenice dodal Okrašlovací a zalesňovací spolek v Praze. Lidový výklad slova Kamýk je ten, že snad vzniklo od povahy zdejších pozemků, které jsou silně kamenité. Tomu nasvědčuje i fakt, že ve dvacátých letech minulého století tu byl otevřen lom na kámen. Příjezd k lomu byl však obtížný a také kámen nebyl kvalitní.  
    
Od dubu půjdeme vpravo po lesní cestě kolem plotu ohraničujícího areál základní školy. Ten nás dovede až k dětskému hřišti a tělocvičně v přírodě, kde je i malý zookoutek. Stále pokračujeme rovně v našem směru a jdeme po asfaltové cestě, která se mírně stáčí doprava. Vystoupáme na malý kopeček a po naší levé ruce již vidíme další památný dub (zde, v unikátní galerii pod číslem 83). Svým habitem se zajímavým kmenem ho nemůžeme přehlédnout. Strom se totiž větví nízko nad zemí ve dva mohutné kmeny, které se směrem k jeho vrcholku několikrát opakovaně spojují. Tím je tedy opravdu zvláštní. Svojí výškou 36 m vystupuje jeho koruna nad lesní porost. Obvod kmene má 333 cm. Dub byl ještě před vyhlášením za památný strom, kterým se stal v roce 2008, označen v prsní výšce modrým pruhem, který signalizuje, že je to významný strom z hlediska lesního hospodaření. Označení souvisí s tím, že všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, tedy i lesní porost Kamýk, jsou obhospodařovány dle zásad trvale udržitelného hospodaření. Praha je držitelem velmi přísného mezinárodního ekologického certifikátu Forest Steewardship Council (FSC), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů, to vše s přihlédnutím k výrazně mimoprodukčnímu poslání pražských lesů.
        
     Poté co si strom prohlédneme, vydáme se pěšinou, která vede před dubem směrem vlevo. Tím se dostaneme na okraj lesa. Ve směru pokračování pěšiny vcházíme do ulice U Kamýku, na světelné křižovatce přecházíme ulici Mariánskou a šikmo vpravo přijdeme do ulice zvané Ve Lhotce, kterou opustíme při křížení s ulicí Nad Zátiším. Touto ulicí se dostaneme až na hráz malé nádrže, kterou protéká Zátišský potok, pramenící v blízkém přírodním koupališti na okraji sídliště Novodvorská. Vodní tok nás bude provázet po zbývající části vycházky.
       
     Od hráze jdeme nejprve vlevo podél lesa ulicí Klánova, a pak už dolů z kopce po komunikaci Na Dlouhé mezi. Ocitáme se v Hodkovičkách, v lokalitě Zátiší. Osada vznikla v 90. letech 19. století. Stala se oblíbeným výletním místem Pražanů, kteří si zde stavěli vily. Bylo zde i mnoho restaurací. V průběhu cesty si povšimneme starých dubů v její blízkosti nebo v zahradách, které jsou pozůstatkem stromů, které k lesu dříve náležely. Na rozcestí s ulicí V Lučinách, u bývalé restaurace U Zlatého bažanta, začíná alej 12 dubů letních (zde, v unikátní galerii pod číslem 94) + u stromů je umístěna informační tabule, které byly pro svůj vzrůst, vysoký věk, biologický a ekologický význam vyhlášeny v roce 2009 za památné. Dnes unikátní alej vysázel kolem roku 1880 továrník Hans Kropf, který byl rodákem z Děčína. Také zde nechal postavit vilu Lalotta, mající charakter letního zámečku. Svého času v ní bydlel JUDr. Přemysl Šámal (1867 - 1941), muž, který se velice zasloužil o vznik samostatné Československé republiky. Po jejím vyhlášení krátce zastával funkci pražského primátora, pak ho T. G. Masaryk ustanovil svým kancléřem.
Obvody dubů dosahují hodnot 258 - 403 cm a nejvyšší jedinci sahají až do výšky 32 m. Také rozmanitost tvarů korun je značná. Každý strom má jiný habitus a jinak uspořádané větvení. Je zde krásně vidět rozmanitost přírody, i když je to v rámci jednoho druhu. Procházka pod nimi je vskutku nádherná. V létě dávají potřebný stín, v zimě se projevuje jejich struktura korun hlavně esteticky.
Tímto malebným koutem, který je nyní klidnější než v minulosti,  pokračujeme kolem retenční nádrže Hodkovičky, která byla postavena v 80. letech minulého století jako součást odvodnění nově budovaných sídlišť v povodí potoka. Komunikace mění název na V Mokřinách, který byl odvozen podle přírodního rázu místa.
    U větší křižovatky je stejnojmenná zastávka autobusu č. 121, který nás sveze například do Braníka nebo k metru C Budějovická. Budeme-li pokračovat ulicí dále, přiblížíme se k tramvajové trati, odkud jezdí linky do centra města nebo opačným směrem do Modřan.
Líbila se vám vycházka? Poznali jste nová zákoutí města? Podělte se o své zážitky ostatním.

Orientační plánek cesty:

pokračování trasy:
 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Novinky

Písničky o stromech - přidány nové

Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Tip na originální dárek - kniha Pozoruhodné stromy Prahy

Právě vyšla kniha přibližující příběhy památných a významných stromů Prahy. Najdete v ní mnoho tipů kam vyrazit do pražské přírody vč. nejkrásnějších vycházek za pražskými stromy. Knihu můžete získat v distribuční síti knihkupectví či přes tento web. Příjemné čtení!

Uživatel

Anketa

Máte na území vaší obce/městské části památný strom nebo jejich skupinu?
Počet hlasů: 100

TOPlist