Kategorie: Tipy na výlety

Za památnými stromy Chodova a Kunratic - vycházka

Staří svědkové minulosti rostou v ulicích, lesích, polích, .... vydejte se k Hraničnímu dubu kunratického panství a za dalšími 16 památnými stromy.

Základní informace: trasa Chodov - Kunratice, délka 6,1 km (s odbočkou 7,6 km + 2,8 km k zastávce MHD do Kunratic). Cestou 17 památných stromů, 1 informační tabule.

  
     Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusů MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek č. 135, 170, 203, 213 a 293. Dopravit se sem můžeme z Jižního Města, například od stanice metra C Opatov, ale i z Vršovic, přes které jedou spoje od stanic metra A Náměstí Míru a Želivského.

     Naproti Chodovské tvrzi, která vznikla již na přelomu 13. a 14. století a dnes slouží jako kulturní zařízení, bylo ve Strarochodovské ulici vyhlášeno v roce 2007 devět jasanů ztepilých za památné (zde, v unikátní galerii pod č. 80). Jsou pozůstatkem staré aleje vedoucí kdysi z Prahy do Chodova a svým vzrůstem tvoří krajinnou dominantu. Památné stromořadí začíná na křižovatce s ulicí V Benátkách, je vysázeno v mírném oblouku a končí před křižovatkou s ulicí K Remízku. Obvody kmenů jednotlivých stromů jsou v rozmezí 202-254 cm a výška byla změřena u nejnižšího 16,5 m, naopak strom s nejvyšším vzrůstem měří 22 m. Jasanové aleje nejsou příliš běžné, proto na nás působí zajímavým dojmem.

     Od jasanů pokračujeme ulicí V Benátkách a následně ulicí K Dubu, která nás přivede po lávce ke stanici metra C Chodov, kde může být vycházka rovněž zahájena. Podchodem projdeme na druhou stranu komunikace a nejprve kolem obchodního centra a poté i kolem parkoviště míříme šikmo vlevo ke Kunratickému lesu.

     Již z dálky vidíme v rohu na jeho okraji mohutný památný hraniční dub (zde, v unikátní galerii pod č. 19) + u stromu je umístěna informační tabule. Byl vyhlášen v roce 1998 a svým obvodem 424 cm se řadí k nejmohutnějším dubům na území města. Kmen nese korunu až do výšky 18 m. Pověst vypráví, že byl vysazen v době výstavby hrádku zvaný Nový za vlády Václava IV., tedy po roce 1410. Stáří 600 let je ovšem značně nadsazené. Pravděpodobně byl vysazen ve 2. polovině 18. století za vlády Marie Terezie, když byly přeměřovány hranice a katastry. A jako hraniční strom už dříve podléhal ochraně, a tak ho dnes můžeme obdivovat jen pár kroků od panelových domů Jižního Města, které bylo vystavěno, když on už byl dávno starým stromem. Jistě nás překvapí, že část jeho kořenového systému je překryta nepropustným asfaltovým povrchem. Kdyby se vyměnil za propustnější dlažbu, jistě by strom v letních měsících méně trpěl suchem.

     Od dubu jdeme po modré turistické značce směrem k Novému hradu. Hned po 300 m potkáme další památný hraniční dub (zde, v unikátní galerii pod č. 27), rostoucí na okraji lesa. Ten již není tak starý a mohutný jako předchozí, nicméně náležitou ochranu si určitě zaslouží. Po pár desítkách metrů nás po levé straně u cesty upoutá další ze skupiny hraničních dubů. Je již vyšší a má i větší obvod kmene, ale jelikož je kolem něj hustý podrost, je jeho koruna patrná hlavně v době vegetačního klidu. Kousek za ním pro změnu po pravé straně hned u naší cesty je třetí hraniční dub. Jeho statný vysoký kmen společně s korunou též jasně vystupuje nad okolní porost, zvláště když jsou okolní stromy bez listů. To pak již z dálky svojí velikostí ještě více upoutá kolemjdoucí návštěvníky. A ještě k této skupině pár faktografických údajů na závěr. Byly vyhlášeny za památné v roce 1999. Obvody mají 274-362 cm a jejich výška je od 17 do 28 m.

      Pokračujeme dále po modré turistické značce v okrajové části lesa. V místech, kde po levé straně vidíme nově postavené domky a značka ostře zahýbá do lesa, odbočíme mírně vlevo do ulice Ke Hrádku, jež byla pojmenována podle jejího směru k Novému hrádku, který je dnes zříceninou na ostrohu nad Kunratickým potokem. Na konci ulice zabočíme vpravo a cestou dolů z kopce sejdeme k Hornomlýnskému rybníku. Za ním odbočíme vlevo do Sobolákovy ulice, která nás dovede do Úhlavské, kterou půjdeme vpravo až do ulice K Šeberáku. Dojdeme ke konečné autobusu MHD linky č. 114 a za točnou odbočíme vpravo do Lišovické ulice.  

     Na jejím konci vkročíme do Kunratické bažantnice a po pár metrech uvidíme mohutný kmen dubu (zde, v unikátní glalerii pod č. 56), který budeme mít po levé straně od pěšiny. Památný strom, který je nápadný svým vzrůstem, se zde neprojevuje ve své plné kráse, protože je zastíněn okolními dřevinami, ale pohlédneme-li vzhůru do koruny, zjistíme, že je to opravdový velikán. Větve sahají až do výšky 34 m a obvod kmene má 370 cm.

     Stejnou pěšinou dojdeme po pár desítkách metrů k dalšímu památnému dubu (zde, v unikátní galerii pod č. 57). Má obvod kmene 360 cm a koruna se zdvihá do výšky 29 m. Strom je lépe viditelný a my si tak dobře můžeme prohlédnout jeho kmen, strukturu a rozložení větví. Stejně jako předchozí rovněž připomíná tradiční skladbu lesního porostu. Za ním už je asfaltová cesta, po které se dáme vpravo. Procházíme bažantnicí, která má rozlohu 11,3 ha. Na zámecký park, ke kterému nyní směřujeme, navazuje charakteristickým rohovým napojením. Dostáváme se na jeho okraj, který obcházíme směrem vlevo. Ocitáme se v ulici K Betáni, kterou přijdeme k jižní bráně parku. Samotný název ulice je odvozen od jména Bethanie, což je označení biblické lokality na úpatí Olivetské hory.

     To už ale vcházíme do zámeckého parku, kde po pravé straně roste památná lípa (zde, v unikátní galerii pod č. 23), která byla vyhlášena v roce 1999 pro svůj nadprůměrný vzrůst a věk. Obvod kmene měří 373 cm a vrcholové partie koruny dosahují výšky 19 m. Aby byla perspektivní ještě po spoustu dalších let, byla její koruna mírně zredukována a základním zdravotním řezem byly odstraněny suché větve.

     Jestli nám vycházka stačila, můžeme si projít zámecký park a kolem zámku přijít na autobusovou zastávku Kunratická škola, odkud jede autobus č. 114 na metro C Kačerov nebo můžeme využít linku č. 165, která spojuje Jižní Město, Modřany a Radotín a linkou 293 se svezeme na Jižní Město.

     Pokud máme ještě dost sil, vrátíme se na roh zámeckého parku a ulicí Do Dubin jdeme směrem na jih. Cesta nás povede kolem zahrádkářské kolonie, pak podejdeme Kunratickou spojku a za ní zahneme vlevo. Po cestě, která se stáčí kolem vodoteče, míříme až k hranici hlavního města. Po chvíli máme možnost odbočit vpravo, využijeme toho, přecházíme vodoteč a ocitáme se na sousedním poli, kde se pěstují jahody.

     Již vidíme v blízkosti okraje pole solitérní památný dub (zde, v unikátní galerii pod č. 22), který je zde krajinnou dominantou, a tak je cenný nejen svým vzrůstem, ale i stářím. To, že měl kolem sebe dostatek prostoru, se projevuje na jeho rozložité koruně, která je symetrická do všech stran. Strom byl vyhlášen za památný již v roce 1999 a dnes má obvod 414 cm a jeho košatá koruna ční do výšky 25 m.

Nyní se vrátíme zpět do Kunratic a MHD můžeme dojet, kam potřebujeme.

     Líbila se vám vycházka? Poznali jste další nové zelené velikány? Připište komentář a doporučte tím vycházku i ostatním.

 

Orientační plánek cesty
           Plánek použit z DVD Památné stromy Prahy

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Novinky

Písničky o stromech - přidány nové

Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Tip na originální dárek - kniha Pozoruhodné stromy Prahy

Právě vyšla kniha přibližující příběhy památných a významných stromů Prahy. Najdete v ní mnoho tipů kam vyrazit do pražské přírody vč. nejkrásnějších vycházek za pražskými stromy. Knihu můžete získat v distribuční síti knihkupectví či přes tento web. Příjemné čtení!

Uživatel

Anketa

Máte na území vaší obce/městské části památný strom nebo jejich skupinu?
Počet hlasů: 100

TOPlist