Kategorie: Vyhlašování a ochrana památných stromů

Ochrana stromů v minulosti

Víte jak se v průběhu času chránily stromy? Ucelený průřez historií naleznete právě v tomto článku.

     Staré stromy a posvátné háje jako symboly kultu byly uctívány, a proto chráněny od nepaměti. Úcta k nim se přenášela z generace na generaci. Dodnes jako nejlepší ochrana platí tradované vědomí, že ten strom vysadil můj praděd, děd nebo otec při té či oné příležitosti.
     Ochrana stromů ve středověku úzce souvisela s péčí o lesy. Jedním z nejstarších dochovaných předpisů o hospodaření v lese a trestech za jeho poškozování je „Právo českého knížete Konráda Oty" asi z roku 1189, tresty za neoprávněné poražení stromů najdeme i v Městském právu jihlavském.
     Dalším příkladem může být významný císařský dokument Majestas Karolina z roku 1348, na tehdejší dobu velmi dobře propracovaný předpis, který se však nikdy nestal zákonem a byl samotným Karlem IV. na nátlak panského sněmu již v roce 1355 odvolán.
     V roce 1754 vydává Marie Terezie „Řád lesní", ve své době pokrokový a důkladný předpis o hospodaření v lesích. Lesní řády Marie Terezie z let 1754 - 1756 formulovaly principy trvalosti produkce dřeva, které se staly předchůdcem moderního pojetí udržitelného využívání přírodních zdrojů.
     Historie ochrany památných stromů na přelomu 19. a 20. století je u nás spjata velmi úzce se vznikem a prací okrašlovacích spolků.
     V roce 1899 publikoval Jan Evangelista Chadt-Ševětínský první přehled památných stromů v Čechách.
Úřední ochrana přírody počíná u nás rokem 1918 a byla vždy těsně spjata s rezortem školství, kultury a osvěty. Od roku 1920 bylo možno k ochraně památných stromů využít takzvaného přídělového zákona (§ 20). 
     Za důležitý mezník v legislativním zabezpečení ochrany přírody  1. srpen 1956, kdy byl vyhlášen na svou dobu pokrokový zákon č. 40 o státní ochraně přírody. Památné stromy byly vyhlašovány jako chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky.
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definoval samostatnou kategorii památných stromů a nově upravil kompetence orgánů ochrany přírody. Podrobnosti upravila vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. a Metodický návod odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí České republiky vyhlašování památných stromů, jejich skupin  a stromořadí.

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, - odpovědět

nevšimla jsem si, že je známkování jako ve škole, tudíž jsem dala 5... ale samozřejmě to měla být jednička 9


Novinky

Písničky o stromech - přidány nové

Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Tip na originální dárek - kniha Pozoruhodné stromy Prahy

Právě vyšla kniha přibližující příběhy památných a významných stromů Prahy. Najdete v ní mnoho tipů kam vyrazit do pražské přírody vč. nejkrásnějších vycházek za pražskými stromy. Knihu můžete získat v distribuční síti knihkupectví či přes tento web. Příjemné čtení!

Uživatel

Anketa

Máte na území vaší obce/městské části památný strom nebo jejich skupinu?
Počet hlasů: 100

TOPlist