Kategorie: Tipy na výlety

Za převislými jasany do Běchovic

Přestože dosud nejsou vyhlášené za památné stromy, v mnoha aspektech jim toto označení právem patří, a proto tento výlet náleží právě jim.

V Běchovicích, které leží ve východní okrajové části Prahy, nás
v centru obce zaujmou dva staré převislé jasany (
Fraxinus excelsior L. ‘Pendula'), které dříve nebyly součástí veřejného prostranství, jak by se nyní mohlo zdát, nýbrž poštovské zahrady.

Převislé jasany najdete: zde 
Fotografie jsou v unikátní galerii pod č. x (na konci)

Doprava: Jasany se nachází v blízkosti zastávky MHD Běchovice, kam se lze dostat autobusy č. 109 od metra B Palmovka, 250 a 261 od Černého mostu nebo 269 z Letňan. U jasanů je umístěna informační tabule naučné stezky MČ Praha-Běchovice.

O jasanu obecně: Podíváme-li se do světové mytologie zjistíme, že právě mýtický severský jasan Yggdrasil byl považován za vesmírný strom. Představa takového stromu byla, že drží na sobě celý svět. Byl to strom, který je sloupem Země nebo dokonce strom, který drží vesmír i s hvězdnou oblohou, po jehož kmenu by bylo možné se dostat nahoru k bohům i dolů do podsvětí. 
Ze severské mytologie se dozvídáme, že mocný jasan tvoří osu „tří úrovní devíti světů". Měl tři kořeny: jeden sahal do světa zemřelých, do podsvětí, druhý dosahoval do středního světa, kde je sídlo lidí, a třetí rostl vzhůru, až do sídla bohů. Tam v mohutné koruně, která zastřešovala celý svět sídlil v podobě orla nejvyšší severský bůh Odin. 

Jasan byl obrovský - rozkládal korunu nad celou zemí. Kdyby snad měl svět zaniknout, pak by se v jeho dřevu ukryl lidský pár, z něhož by se zrodilo nové pokolení. A proč právě jasan? V severní části Evropy byl jasan rozšířeným stromem, obdivovaným pro krásu a oblíbeným pro užitečnost.  

O převislých jasanech: Historie převislých jasanů sice nesahá tak daleko, ale přesto je v jejich letokruzích zapsáno tolik informací, které by jim mohl leckterý jiný strom závidět. Jejich kaskádovitý habitus je daný kultivarem ‘Pendula'. Ten byl, dle dostupných informací poprvé znám roku 1725 v Anglii. Tato odchylka od normálního vzrůstu byla pravděpodobně objevena někde v přírodě. Pro svojí atraktivitu byla tato dřevina šířena dál do Evropy.

Převislé jasany v Běchovicích jsou v úzkém spojení s bývalou poštovskou zahradou, která patřila k významné poštovní přepřahací stanicí na dálkové „Trstěnické stezce".  Dnes státem chráněná kulturní památka vznikla po roce 1700 na místě dřívější běchovické tvrze. Poštovní stanice zahájila provoz dnem 1. května 1755, tj. v 15. roce vlády císařovna Marie Terezie a byla to dostavníková poštovní stanice.
Při přestavbě budovy po roce 1800 byla vybudována v těsné blízkosti objektu tzv. „Poštovská zahrada, která se stala nedílnou součástí poštovní stanice. Jejím dědičným poštmistrům sloužila k zajištění chodu domácnosti. Zahrada byla úrodným pozemkem o výměře 200 x 125 metrů. Ze čtyř stran byla ohraničena kamennou 1,5 m vysokou zdí a měla dva vstupy. Na pozemku poštovské zahrady byly kromě ovocných stromů všeho druhu a zeleniny pěstovány také keře růží.
 
Se stavbou železnice úloha stanice opadla a následně i zahrada začala postupně plnit jiné účely, které asi nikoho se zakladatelů nikdy nenapadli. Stala se střediskem sportovního a tělovýchovného hnutí v obci. Na jejím území bylo postaveno fotbalové hřiště. V roce 1953 došlo k demolici obvodní kamenné zdi a zahrada definitivně zanikla. 
Pozůstatkem dřevin z původní zahrady jsou dva převislé jasany, které dnes dominují centru obce. Jejich obvody jsou 201 a 198 cm a stáří se odhaduje na 120 let. Snahou MČ Praha-Běchovice je jejich vyhlášení za památné stromy. Ty dnes upoutají svojí zajímavou strukturou koruny každého návštěvníka, který pod nimi prochází. To je také uchránilo před jejich zničením, například při stavbě blízkého nákupního střediska.
Další informace o jejich významu a historii poštovské zahrady si lze přečíst na informační tabuli č. 13 naučné stezky MČ Praha-Běchovice. Procházka její trasou může být zároveň příjemným doplněním výletu za jasany. Stezka má celkem 18 zastávek a je vedena celou městskou částí.                
 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Novinky

Písničky o stromech - přidány nové

Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Tip na originální dárek - kniha Pozoruhodné stromy Prahy

Právě vyšla kniha přibližující příběhy památných a významných stromů Prahy. Najdete v ní mnoho tipů kam vyrazit do pražské přírody vč. nejkrásnějších vycházek za pražskými stromy. Knihu můžete získat v distribuční síti knihkupectví či přes tento web. Příjemné čtení!

Uživatel

Anketa

Máte na území vaší obce/městské části památný strom nebo jejich skupinu?
Počet hlasů: 100

TOPlist