Informační tabule

Navštivte památné stromy Prahy u kterých jsou informační tabule

Během léta (roku 2010) proběhla postupná instalace 18 informačních tabulí, které přinášejí zajímavé informace k vybraným památným stromům. 
Osmnáct tabulí přibližuje návštěvníkům pohled do historie památných stromů. Tabule jsou jedinečné tím, že propojují historii se současností. Mnohé přinášejí dobové fotografie, které zachacují jedince v mladším věku. Tabule jsoi doplněny faktografickými údaji ke stromům a nechybí ani zajímavosti k tématu. 

Orientační plánek s umístěním tabulí 


zeleně - památné stromy nebo jejich skupiny
červeně - památné stromy nebo jejich skupiny, u kterých jsou umístěny informační tabule


Seznam informačních tabulí
Pravý břeh Vltavy
1) Cedr atlaský Na Balkáně - instalována 
2) Miranovy duby ve Ctěnickém háji - instalována
3) Duby letní v Satalické bažantnici - instalována
4) Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích - instalována
5) Jasan ztepilý u kostela sv. Petra - instalována
6) Duby na hrázi Podleského rybníka - instalována
7) Hraniční dub Uhříněveského panství - instalována
8) Švehlův dub v Hostivaři - instalace probíhá
9) Hraniční kunratický dub letní - instalována
10) Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách - instalována 
11) Platan javorolistý na Karlově náměstí - instalována
12) Dub letní v Čimickém háji - instalována

Levý břeh Vltavy
13) Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce - instalace probíhá; ukázka tabule níže
14) Platan javorolistý na Kampě - instalována
15) Platan javorolistý v zahradě Kinských - instalována
16) Olše lepkavá v Sobíně - instalována
17) Rodová lípa srdčitá v Chabech - instalována  
18) Stromořadí lip v Gagarinově ulici - instalována  
 

Následuje podrobný přehled tabulí včetně možnosti dopravy ke stromům.
Poloha GPS, ukazuje, kde daný strom roste. U stromořadí to bývá jeho začátek. Interaktivní poloha stromu, kdy se jedinec zobrazí přímo v mapě je v unikátní galerii stromů. 

vpravo - Platan na Karlově náměstí - informační tabule č. 11

Pravý břeh Vltavy v Praze

1) Cedr atlaský Na Balkáně

Znáte pražský památný cedr? Chcete vědět, jak se semenáček tohoto stromu dostal do Prahy a čí to byla zásluha? Chcete se dozvědět další zajímavosti k cedru? Tak na vás čeká v Praze 3 v lokalitě Na Balkáně.
Poloha GIS:
50°5'44.385"N, 14°29'13.181"E - v unikátní galerii č. 13
Doprava: Cedr roste severně od ulice Na Balkáně v areálu TJ Spoje Praha (za tenisovým hřištěm). Nejbližší zastávkou MHD je Chmelnice, kam jezdí tramvaje 1, 9 a 16 nebo Balkán, kde zastavují autobusy č. 109, 177, 183 a 195.   

2) Miranovy duby ve Ctěnickém háji
Víte, že v Praze jsou památné stromy, které jsou ve spojení s významnými osobnostmi. Jednou z takových je alej 11 dubů, které jsou pojmenovány na paměť Josefa Mirana. Kdo to byl a při jaké příležitosti byly duby vysazeny se dozvíte přímo ve Ctěnickém háji.
Poloha GPS:
50°8'55.898"N, 14°34'37.725"E - v unikátní galerii č. 35
Doprava: Duby rostou podél hlavní cesty vedoucí v Ctěnickém háji, kterým prochází žlutá turistická značka z Vinoře, kam jezdí tyto autobusy MHD 259, 302 a 378 od metra C Letňany nebo 375 od mestra B Vysočanská, případně metra C Prosek. Nejlepší je vystoupit na zastávce Vinořský hřbitov, a pak pokračovat právě po žluté turistické značce. Jinou možnosti je přijít k dubům od Ctěnického zámku u kterého zastavuje autobus č. 302, přijíždějící od konečné metra C Letňany.   

3) Duby letní v Satalické bažantnici Viděli jste jeden z nejmohutnějších pražských dubů? Znáte Satalickou bažantnici a její historii? Chcete se projít pěknou přírodou, pak zamiřte do Satalic.
Poloha GPS:
50°7'42.337"N, 14°34'29.206"E - v unikátní galerii č. 63 a 77 
Doprava: Duby rostou na palouku v Satalické bažantnici, kam se dostaneme od autobusové zastávky Satalická obora. Na ní zastavuje autobus č. 186 jedoucí od metra B Černý most a Rajská zahrada a metra C Letňany, případně Nádraží Holešovice. O zastávky jsou po žluté turistické značce vzdáleny tři vyhlášené duby na palouku 200 m.
 

4) Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích Znáte jedny z nejstarších a nejmohutnějších pražských lip, které jsou ve spojení s kaplí sv. Anny? Čtyři z nich se dochovali do dnešních dnů a dokreslují tak atmosféru kapličky. Na informační tabuli za například dočtete pověst o založení kaple nebo se dozvíte, proč dnes můžeme obdivovat jen čtyři statné lípy, nikoliv pět.
Poloha GIS:
50°7'36.358"N, 14°34'31.186"E - v unikátní galerii č. 41
Doprava: Lípy rostou v blízkosti kaple sv. Anny v Satalicích. U ní je zastávka (Satalická obora) autobusu MHD
  č. 186, který jede o metra B z Černého mostu k metru C, kde zastavuje například na konečné linky C - Letňany. Jinou možností je se do Satalic dopravit vlakem linky S 3 z hlavního nádraží.     

5 ) Jasan ztepilý u kostela sv. Petra
Jasan dominující prostoru před kostelem byl vysazen při jeho rekonstrukci. Původně rostly před kostelem stromy dva. Proč byl jeden z nich pokácen a další zajímavé informace se dozvíte na informační tabuli umístěné u stromu.
Poloha GPS:
50°3'19.523"N, 14°34'49.377"E - v unikátní galerii č. 26
Doprava: Na Lipovém náměstí, jemuž vévodí památný jasan společně s kostelem, je zastávka autobusu MHD Dubeček. Zde zastavují linky 111 a 329 jedoucí od metra A Skalka nebo 240 spojující metro B Černý Most s metrem linky C Háje.
 

6) Duby na hrázi Podleského rybníka
Památné duby na hrázích nalezneme u rybníka Homolka v Milíčovském lese a u Podleského rybníka na hranici katastrálních území Dubeč a Uhříněves. Staré duby na tamější hrázi připomínají krajinu Třeboňska. Zajímá vás co se dříve u rybníka odehrávalo a co všechno pamatují nejstarší duby hráze, pak není nic jednoduššího než-li se vypravit do přírodního parku Říčanka k Podleskému rybníku na jehož hrázi je vyhlášeno 8 dubů letních za památné.
Poloha GPS:
50°2'55.52"N, 14°35'43.396"E - v unikátní galerii č. 65
Doprava: K rybníku se dostaneme z Dubče od kostela sv. Petra (viz. výše) po naučné stezce na kterou se napojíme u Říčanského potoka protékajícím nedaleko kostela. Jinou možností je přijít k němu po modré turistické značce z Uhříněvsi. Ta začíná u vlakové zastávky Praha-Uhříněves, kam jedou linky S 9 a S 29 z hlavního nádraží nebo se napojit na zastávce MHD Picassova, kde je možné vystoupit z linek č. 232, 267, 382, 383 jedoucí od metra C Háje nebo 265, 266, 364, 366 od metra A Depo Hostivař.
  

7) Hraniční dub Uhříněveského panství
Jeden z nejmohutnějších pražských dubů roste na okraji přírodní památky Uhříněveská obora. Dub je hraničním stromem a je zmiňován v hraničním protokolu z roku 1662 a to už je na informační tabuli, která se u něj nachází.
Poloha GPS:
50°2'7.307"N, 14°36'11.085"E - v unikátní galerii č. 58
Doprava: K hraničnímu dubu se jednoduše dojdeme ze zastávky MHD Nové náměstí, kde zastavují linky stejné jako na zastávce Picassova (viz výše), navíc ještě linka 387 jedoucí od metra C Háje. V blízkosti je rovněž výše zmíněná vlaková zastávka. Za budovou radnice přejdeme po dřevěném mostě, zabočíme vlevo a na břehu Říčanského potoka uvidíme šest památných dubů letních. Po asfaltové pěšině dojedeme po 400 m k mohutnému hraničnímu dubu.
      

8) Švehlův dub v Hostivaři
Víte kde trávil čas Antonín Švehla společně s TGM, který za ním jezdil na jeho statek do Hostivaře? Historicky a vzrůstem významný dub, který se svým habitem řadí k nejhezčím v Praze tam na vás čeká.
Poloha GPS:
50°2'57.619"N, 14°31'43.681"E - v unikátní galerii č. 33
Doprava: Nejbližší zastávka MHD nese název Hostivařské náměstí, kde zastavuje autobus č. 122 jedoucí od metra A Depo Hostivař na Jižním město, například k metru C Opatov. Celotýdenně pak linka č. 177, která spojuje severní a jižní část města. A nejbližší metra kolem kterých projíždí je metro A Skalka a metro C Opatov. Z posledně jmenované stanice jede i linka 181, která následně pokračuje k metru B Hloubětín. Nedaleko jezdí i tramvaje směřující k Nádraží Hostivař. Z Hostivařského náměstí jdeme ulicí k Horkám, na křižovatce se Selskou ulicí zahneme vlevo a již od vrat vidíme solitérní památný dub.
         

9) Hraniční kunratický dub letní
Mohutný dub pod jehož korunou projde denně spousta lidí, byl už starým stromem, když vyrůstala okolní zástavba sídlišť. Proč byl ale vysazen a proč je hraničním stromem se dozvíte u něj na informační tabuli.
Poloha GPS: 50°1'44.091"N, 14°29'15.528"E
- v unikátní galerii č. 19
Doprava: Od stanice metra linky C Chodov se vydáme směrem k obchodnímu centru, pokračujeme k cípu Kunratického lesa a již z dálky je viditelný u přechodu pro chodce statný hraniční dub. V blízkosti je také zastávka MHD Petýrkova, kde zastavují autobusy linek 177, 197 a 293.
    

10) Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách  
V malebném údolí Zátišského potoka v ulici V Lučinách je vyhlášeno stromořadí 12 dubů letních za památné. Kdo stromy vysadil a jak vzkvétalo toto údolí dříve si můžete přečíst přímo na místě.
Poloha GPS: 50°1'7.109"N, 14°25'7.029"E
- v unikátní galerii č. 94 
Doprava: Do ulice V Lučinách, kde duby rostou je možné se dostat několika způsoby. Nejlépe použijeme autobus MHD linky č 121, která spojuje nádraží Braník, s metrem C Budějovická a pak pokračuje na Spořilov. První možností je vystoupit na zastávce V Mokřinách a pokračovat stejnojmennou ulicí směrem k Zátišskému potoku, ta po čase mění název na V Lučinách a kousek za retenční nádrží začíná o na památná alej a je zde umístěna i informační tabule. Jinou možností je od zastávky Klánova sejít schody dolů, nejprve se ocitneme v ulici V Zátiší, ale z ní za rohem začíná ulice V Lučinách, která nás k památnému stromořadí rovněž dovede. Procházka pak může pokračovat ulicí Na Dlouhé mezi, která končí na okraji sídliště Novodvorská.  

11) Platan javorolistý na Karlově náměstí
Kdo by neznal platan na Karlově náměstí. Vždyť ten by se dal považovat za nejznámější památný strom Prahy, který je kuriózní svým neobvyklým vzhledem. Jak ale vypadal dříve a kdo a kdy mu prodloužil jeho život, tak že ho nyní můžeme obdivovat se dočtete na informační tabuli.
Poloha GPS: 50°4'34.762"N, 14°25'12.915"E - v unikátní galerii č. 18
Doprava: Karlovo náměstí je velice dobře dostupným místem. Nedaleko od platanu je východ z metra linky B Karlovo náměstí. Přímo naproti stromu zastavují tramvajové linky č. 4, 6, 10, 16 a 22. Strom roste v ose Novoměstské radnice v parku u ulice Ječná.
 

12) Dub letní v Čimickém háji
Pokud vás zajímá jak vypadá takový doupný strom, zajděte se podívat do Čimického háje. Dnes je patrné, že již strom zmáhá stáří, ale na informační tabuli jsou snímky, které dokumentují jak jedinec vypadal dříve. Rovněž je možné se dozvědět jak takový strom je důležitým obydlím pro široké spektrum živočichů.
Poloha GPS:
50°7'49.364"N, 14°26'29.84"E - v unikátní galerii č. 74 
Doprava: Strom roste v blízkosti tamější hájovny ve středové části protáhlého lesního porostu na křižovatce cest. Zelená turistická značka, která kolem stromu prochází zhruba spojuje autobusovou zastávku Čimický háj, kde zastavují autobusy MHD 102, 144, 152, 177 a 200 směřující od metra linky C Kobylisy a Vozovna Kobylisy, kde je konečná tramvajových linek 14 a 25, autobusové 136 a zastavují zde několik dalších příměstských linek, které stejně jako zmíněné tramvaje směřují k metru C Kobylisy.

Cedr atlaský Na Balkáně - č. 1

Levý břeh Vltavy
13) Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce
Nejstarší platan a nejmohutnější platan v Praze je svědkem mnoha událostí, které se pod ním odehrávali a odehrávají. Nebudu prozrazovat co všechno se k němu váže. Přijďte se k němu podívat.
Poloha GPS: 50°5'10.625"N, 14°24'24.764"E - v 
unikátní galerii č. 12
Doprava: Strom sklání svoji korunu nad Velkopřevorské náměstí, které je kousek od Karlova mostu. Pojedeme-li k němu tramvají můžeme vystoupit na buď na Malostranském náměstí nebo na zastávce Hellichova. Na nich zastavují tramvaje č. 12, 20, a 22. Od tramvajové trati směřujeme na Kampu.
       
Ukázka informační tabule zde - heslo: platan

14) Platan javorolistý na Kampě
Na ostrově Kampa naproti Lichtenštejnskému paláci roste velký solitérní platan, který zaujme každého kolemjdoucího. Kdo ho obdivoval dříve a jaké proměny okolí zažil tento platan vám přiblíží informační tabule.
Poloha GPS:
50°5'6.189"N, 14°24'30.348"E - v unikátní galerii č. 15
Doprava: Obdobná jako u výše uvedeného stromu. Dojdeme ovšem až na Kampu k Lichtenštejnskému paláci.
   

15) Platan javorolistý v zahradě Kinských
Při vstupu do zahrady Kinských nás vždy vítá mohutný platan, který pamatuje zakládání zdejší dnes parkově upravené zahrady. Kolem jeho koruny prošlo již mnoho návštěvníků, jen někoho zaujal více, jiného méně. A jak vypadal platan před 83 lety uvidíte na informační tabuli.
Poloha GPS: 50°4'44.133"N, 14°24'11.644"E
- v unikátní galerii č. 11
Doprava: Platan je u vstupu do Kinského zahrady z náměstí Kinských. V blízkosti je tramvajová zastávka Švandovo divadlo, kterou projíždějí linky č. 6, 9, 12 a 20 a nebo autobusová s linkou 176, která má konečnou na Karlově náměstí.
   

16) Olše lepkavá v Sobíně
Jediná památná olše v Praze. Strom byl málem pokácen při kolektivizaci. Dnes krajinná dominanta. Další informace a historické fotky místa vám ukáže informační tabule u stromu.
Poloha GPS:
50°3'44.836"N, 14°15'47.23"E - v unikátní galerii č. 59
Doprava: Do Sobína jezdí autobusy č. 257 a 306 do konečné metra B Zličín. Nejlepší je vystoupit na zastávce Blatnická a pokračovat v prodloužení stejnojmennou ulicí. Již z dálky vidíme památnou olši na rozcestí bývalých úvozových cest.


17) Rodová lípa srdčitá v Chabech

Nejstarší a nejmohutnější lípu bychom hledali na západním okraji hlavního města u osady Chaby. Lípa je to rodová a to už samo o sobě mnohé naznačuje.
Poloha GPS:
50°2'46.866"N, 14°17'43.947"E - v unikátní galerii č. 1
Doprava: Lípa roste na okraji zahrady patřící k osadě Chaby. Je viditelná od cesty vedoucí podél zdi směřující ke Krteňskému kostelu. Procházkou se k ní dostaneme od metra B Stodůlky. V tomto případě jedeme západním směrem a cesta nás k osadě dovede. Jinou možností je jít od Shopping parku Zličín, kde obejdeme obchod Tesco a směřujeme k jihu a již vidíme osadu Chaby.  

18) Stromořadí lip v Gagarinově ulici
Alej památných lip je unikátní v tom, že je zde nejvíce památných stromů v Praze na jednom místě. Neméně zajímavá je historie lip a samozřejmě i procházka pod těmito 19 stromy.
Poloha GPS:
50°8'0.896"N, 14°22'49.055"E - v unikátní galerii č. 7
Doprava: Na Suchdol jezdí linky MHD 107, 147 a 359 od konečné metra A Dejvická. Vystoupíme na zastávce Kamýcká. Jdeme Suchdolskou ulicí a na první křižovatce zatočíme vlevo již jsme v Gagarinově ulici, kde začíná alej památných lip.
 

           Platan javorolistý v zahradě Kinských - č. 15

 

 

Novinky

Písničky o stromech - přidány nové

Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Tip na originální dárek - kniha Pozoruhodné stromy Prahy

Právě vyšla kniha přibližující příběhy památných a významných stromů Prahy. Najdete v ní mnoho tipů kam vyrazit do pražské přírody vč. nejkrásnějších vycházek za pražskými stromy. Knihu můžete získat v distribuční síti knihkupectví či přes tento web. Příjemné čtení!

Uživatel

Anketa

Máte na území vaší obce/městské části památný strom nebo jejich skupinu?
Počet hlasů: 100

TOPlist