Kategorie: Zajímavosti

Knižní novinky ze světa stromů

Vyšla první kniha která se podrobně zabývá praž- skými památnými stromy - Památné stromy Prahy. Novinkou je též kniha Moudrost stromů.

Nová kniha 
Památné stromy Prahy
Aleš Rudl, Pavel Kyzlík a kolektiv

Milovníci pražské přírody mají důvod k radosti, vyšla kniha Památné stromy Prahy, která se jako první publikace podrobně zabývá pražskými památnými stromy.
Kniha je zároveň jednou z nejobsáhlejších publikací o památných stromech určitého regionu.

Těžištěm knihy je soubor vlastivědných vycházek, jejichž cílem jsou chráněné dřeviny. Texty vycházek jsou koncipovány tak, že přinášejí informace také o chráněných územích Prahy, ale kromě toho rovněž uvádějí kulturně-historické informace, které by měly sloužit ke komplexnímu poznání území.
Velký prostor je věnován i popisu všech vyhlášených památných stromů v Praze. Snahou autorů bylo získat co nejvíce informací  k jednotlivým dřevinám. Zjištěné poznatky jsou uváděny v souvislostech s místem, na kterém strom nebo jejich skupina roste. Připojeny jsou i základní faktografické údaje ke stromům, včetně doporučené dopravy. Podoba stromů je zachycena na perokresbách.   
Další kapitoly se věnují například ochraně stromů v minulosti, významu památných stromů, současnému stavu ochrany památných stromů, péči o ně či popisují vybrané druhy dřevin.

Pro Magistrát hl. m. Prahy vydala © 01/43 ZO ČSOP, Praha, prosinec 2011
1. vydání, 192 stran 

Redakce a výtvarná koncepce: Jan Němec
Autoři textů: Aleš Rudl, Pavel Kyzlík a kolektiv
Grafické zpracování a sazba: Vít Gajdůšek - EnviTypo
Tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek


Pozn. knihu lze získat v E-shopu internetového knihkupectví za dočasně zvýhodněnou cenu (odkaz zde) nebo ve Vršovickém knihkupectví - Moskevská 57 (na rohu nám Svatopluka Čecha), po-pá 9-18h, so 9-12h.  


1.5.2012
Moudrost stromů
Fred Hageneder
2. vydání, 2012
Stromy a člověk patří k sobě odjakživa. Po staletí lidem poskytují útočiště, chrání je před horkem, zásobují jedlými plody a skýtají využití v potravinářství i v lékařství. Dávají jim dřevo, z něhož se vyrábějí nástroje, zbraně i hračky a staví domy, lodě i mosty. Poskytují palivo, které se stalo pohonem civilizace. A nejen to - stromy mají odedávna své místo v lidové tradici. Naši předkové uctívali přírodní síly, nabízeli jim dary a oživovali svět, jehož se sami cítili být neoddělitelnou součástí.  Tato ojedinělá výpravná publikace přibližuje fascinující svět stromů, ukazuje, jakou roli hrály v historii a jaký význam mají ve světové mytologii.
Vydala Euromedia Group k.s., Knižní klub
Více informací zde 

15.1.2012
Podivuhodné stromy

Marie Hrušková, autor fotografií Jaroslav Michálek
09/2011

Strom.  Šumění listí, vůně mízy, majestátní vzhled koruny: to vše a ještě mnohem víc vnímáme, když se s tímto podivuhodným výtvorem přírody setkáme na svých cestách volnou krajinou či městskými ulicemi. Stromy však nejsou jen krásné na pohled, ale po tisíciletí provázejí člověka i jako jeho pomocníci: léčí, ochraňují, poskytují obživu - lze téměř bez nadsázky říct, že bez nich by na zemi nebyl život. Stromy jsou však i dávnými svědky našich dějin - vždyť jejich věk nezřídka několikanásobně převyšuje věk člověka. Vydejme se tedy po stopách těchto moudrých svědků historie a zaposlouchejme se do jejich příběhů.

Vydala Euromedia Group k.s., Knižní klub

Více informací: zde

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 25
, What is the CBD? odpovědět

CBD, or cannabidiol, has been a game changer due to the fact that me. https://mjcbdd.com/products/mjcbd-afghan-delta-8-gummies-1000mg-4ct-250mg-per-gummy-rainbow I've struggled with anxiety in search years and press tried many opposite medications, but nothing has worked as well as CBD. It helps me to surface undisturbed and relaxed without any side effects. I also find that it helps with sleep and hurt management. I've tried various brands, but I've found that the ones that are lab tested and acquire a genuine repute are the most effective. Inclusive, I importantly plug CBD on the side of anyone who struggles with anxiety, drop issues, or lasting pain.

, The best CBD for Life odpovědět

I recently tried https://cbdforlife.us/products/cbd-energy-gummies in return the first time and I be required to venture, I'm impressed with the results. I felt more tranquil and at appease, and my apprehension was significantly reduced. The gummies tasted spacious and were unhurried to consume. I'll assuredly be using them again and would propose them to anyone looking for a unembellished retreat to alleviate insistence and anxiety.

, The best CBD for Life odpovědět

I recently tried in return the foremost continuously and I must assert, I'm impressed with the results. I felt more composed and at nonchalance, and my eagerness was significantly reduced. The gummies tasted spacious and were easy to consume. I'll assuredly be using them again and would recommend them to anyone looking suitable a simple course to alleviate anguish and anxiety.

, The best CBD gummies odpovědět

CBD, or cannabidiol, has been a game changer due to the fact that me. https://mjcbdd.com/products/mj-concentrates-diamond I've struggled with longing for years and secure tried many various medications, but nothing has worked as well as CBD. It helps me to crave peace and at ease without any side effects. I also espy that it helps with catch and hurt management. I've tried several brands, but I've bring about that the ones that are lab tested and acquire a careful noted are the most effective. Complete, I highly vouch for CBD in behalf of anyone who struggles with worry, be in the land of nod issues, or lasting pain.

, The best CBD gummies odpovědět

CBD, or cannabidiol, has been a feign changer because me. <a href=https://mjcbdd.com/collections/delta-8-gummies>delta 8 gummies</a> I've struggled with anxiety in return years and have tried sundry disparate medications, but nothing has worked as properly as CBD. It helps me to surface peace and at ease without any side effects. I also find that it helps with take and hurt management. I've tried several brands, but I've build that the ones that are lab tested and play a joke on a genuine position are the most effective. Inclusive, I importantly support CBD in behalf of anyone who struggles with uneasiness, drop issues, or dyed in the wool pain.

, I all things considere odpovědět

I gave CBD roll-on for the benefit of dolour a try out and it worked wonders <a href=https://cbdforlife.us/products/cbd-foot-cream>cbd foot cream</a> ! The attention was mild, and the replacement was on the brink of immediate. The lenitive sensation and reduction in irritation were remarkable. I'm impressed and disposition assuredly keep using this CBD roll-on on my pain management. Quite propound!

, My favourite product odpovědět

I recently tried with a view the firstly on occasion, and I necessity https://discovercbd.com/products/cbd-salve conjecture, they were unimaginable! The effects were mighty and euphoric, leaving me in a structure of bliss. The taste was enjoyable, and the potency was just right. If you're looking as a service to a mighty and enjoyable episode, these Delta 9 gummies are definitely worth trying.

, My favourite product odpovědět

I recently tried to go to the victory opportunity, and I necessity conjecture, they were incredible! The effects were mighty and euphoric, leaving me in a magnificence of bliss. The sample was enjoyable, and the potency was only just right. If you're looking as a service to a piquant and enjoyable observation, these Delta 9 gummies are obviously good trying.

, My favourite product odpovědět

I recently tried https://discovercbd.com/products/cbn-isolate with a view the firstly opportunity, and I forced to conjecture, they were unimaginable! The effects were powerful and euphoric, leaving me in a structure of bliss. The taste was enjoyable, and the potency was justifiable right. If you're looking as a service to a spicy and enjoyable event, these Delta 9 gummies are undoubtedly good trying.

, My favourite product odpovědět

I recently tried <a href=https://discovercbd.com/products/cbd-bath-bombs>cbd bath bombs</a> for the primary on occasion, and I forced to say, they were awesome! The effects were powerful and euphoric, leaving me in a magnificence of bliss. The flavour was enjoyable, and the potency was only just right. If you're looking for the benefit of a strong and enjoyable observation, these Delta 9 gummies are definitely usefulness trying.

, What is the CBD produc odpovědět

I recently tried https://www.trythecbd.com/products/delta-8-vape/ on the first time and I forced to assert, I'm impressed with the results. I felt more blas‚ and at diminish, and my anxiety was significantly reduced. The CBD gummies tasted pronounced and were easy to consume. I'll obviously be using them again and would suggest them to anyone looking an eye to a logical more to alleviate prominence and anxiety.

, unartificial alternate odpovědět

I recently tried CBD gummies on the side of <a href=https://www.cornbreadhemp.com/products/full-spectrum-cbd-gummies>cbd thc gummies</a> the word go days and they exceeded my expectations. The savour was thrilling, and helped me unwind and relax. My foreboding noticeably decreased, and I felt a sense of inclusive well-being. These gummies are up to date a standard in my self-care routine. Exceptionally commend against a ordinary and quieting experience.

, stimulating surrogate odpovědět

I recently tried CBD gummies recompense <a href=https://www.cornbreadhemp.com/products/full-spectrum-cbd-gummies>cbd + thc gummies</a> the principal all together and they exceeded my expectations. The taste was thrilling, and helped me unwind and relax. My apprehension noticeably decreased, and I felt a perceive of inclusive well-being. These gummies are now a standard in my self-care routine. Highly commend since a natural and soft experience.

, What is the CBD produc odpovědět

I recently tried CBD Products on the triumph eventually and I be compelled utter, I'm impressed with the results. I felt more relaxed and at artlessness, and my anxiety was significantly reduced. The CBD gummies tasted marked and were gentle to consume. I'll unquestionably be using them again and would counsel them to anyone looking after a natural more to alleviate worry and anxiety.

, What is the CBD produc odpovědět

I recently tried CBD Products on the triumph epoch https://www.trythecbd.com/products/cbd-cartridge/ and I be compelled assert, I'm impressed with the results. I felt more relaxed and at ease, and my longing was significantly reduced. The CBD gummies tasted marked and were casual to consume. I'll unquestionably be using them again and would commend them to anyone looking in compensation a regular way to alleviate prominence and anxiety.

, The best bong ever odpovědět

I walked into the headshop with a implicate of intrusiveness and trepidation. <a href=https://everythingfor420.com>online smoke shop</a> The walls were lined with shelves and pageantry cases filled with colorful pipes, bongs, and other smoking accessories. The wind was compressed with the prized smell of incense, and reggae music played softly in the background. A clubby counter-jumper greeted me and asked if I needed aid find anything. I admitted that I was a bit overwhelmed during the selection, and he offered to reveal me some of their best-selling items. As he pulled short a graceful, silver vaporizer, he explained how it worked and the benefits of using it once again old smoking methods. He also showed me a pick of flavored rolling papers and a grinder with a cool design. I ended up leaving with a hardly items, awareness disconcerted to go out my new purchases. The sustain had been surprisingly enjoyable, and I was impressed nearby the knowledgeable and on good terms staff. I couldn't hang on to report in rear and travel more of what the headshop had to offer.

, What is the CBD produc odpovědět

I recently tried CBD Products for the treatment of the beforehand time <a href=https://www.trythecbd.com/products/cbd-vape-pen/>thc and cbd vape pen</a> and I forced to remark, I'm impressed with the results. I felt more serene and at diminish, and my longing was significantly reduced. The CBD gummies tasted significant and were casual to consume. I'll obviously be using them again and would suggest them to anyone looking for a natural modus vivendi = 'lifestyle' to alleviate worry and anxiety.

, kerstmaree zlatka odpovědět

259bd65dd4 .https://coub.com/stories/2518538-download-fil...https://coub.com/stories/2534307-buku-ajar-il...https://coub.com/stories/2526730-free-file_bd...https://coub.com/stories/2472188-panda-pop-v-...https://coub.com/stories/2540351-top-applicat...https://coub.com/stories/2538205-16-personali...https://coub.com/stories/2524966-drakorindo-t...https://coub.com/stories/3672577-speed-queen-...https://coub.com/stories/2535407-work-polladh...https://coub.com/stories/2534979-sims-3-luxus...https://coub.com/stories/3667633-repack-high-...https://coub.com/stories/2461811-libro-traves...https://coub.com/stories/2478291-kinemaster-p...https://coub.com/stories/2548756-new-file_b24408https://coub.com/stories/2531998-new-kertas-s...https://coub.com/stories/2470253-adobe-creati...https://coub.com/stories/3666372-adobe-photos...https://coub.com/stories/3669169-flubber-y-el...https://coub.com/stories/2528212-standard-and...https://coub.com/stories/2467211-barron-gre-1...https://coub.com/stories/3681282-install-down...https://coub.com/stories/2549167-full-medical...https://coub.com/stories/2466219-berger-reloa...https://coub.com/stories/2554483-dream-interp...https://coub.com/stories/2544874-fluid-fricti...https://coub.com/stories/3670459-hasta-que-la...https://coub.com/stories/3663532-marvell-88se...https://coub.com/stories/2459642-mach3-cnc-so...https://coub.com/stories/3699698-os-filhos-da...https://coub.com/stories/2478790-pelicula-el-...

, hannaf shaney odpovědět

hannaf dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgMCAv5SLCwwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgL-UywgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDAkJjJ7wkMogEQNTc...

, thrjane vannysa odpovědět

thrjane dd23f8915e https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfm...
[url]https://www.cloudschool.org/activities/ahFzfmNsb3Vkc2Nob29sLWFwcHI5CxIEVXNlchiAgIC__9qmCAwLEgZDb3Vyc2UYgIDAgKHzswgMCxIIQWN0aXZpdHkYgIDA4I6L_wkMogEQNT...


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 25

Novinky

Písničky o stromech - přidány nové

Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Tip na originální dárek - kniha Pozoruhodné stromy Prahy

Právě vyšla kniha přibližující příběhy památných a významných stromů Prahy. Najdete v ní mnoho tipů kam vyrazit do pražské přírody vč. nejkrásnějších vycházek za pražskými stromy. Knihu můžete získat v distribuční síti knihkupectví či přes tento web. Příjemné čtení!

Uživatel

Anketa

Máte na území vaší obce/městské části památný strom nebo jejich skupinu?
Počet hlasů: 100

TOPlist